Reverse Candle Stick I

โดยส่วนมากแล้วรูปแบบการกลับตัวของกราฟแท่งเทียนมักจะเป็นรูปแบบคู่หรือ Double Candlesticks ซึ่งเกิดจากการอ่านแท่งเทียนเดี่ยว 2 แท่ง Engulfing Pattern เป็นแท่งเทียนรูปแบบคู่ของการกลับตัวของกราฟแท่งเทียนแบบแรกที่ผมจะกล่าวถึง Engulfing Pattern เป็นหนึ่งในรูปแบบหลักของ Reversal Patterns (รูปแบบการกลับตัวของกราฟแท่งเทียน) ประเภทคู๋ซึ่งรูปแบบนี้จะวัดเอาจาก real body ของทั้งสองแท่งที่แสดงทิศทางของราคาหรือเทรนที่ตรงกันข้าม ภาพนี้เป็นภาพของ Bullish Engulfing Pattern ก่อนหน้าที่รูปแบบนี้จะเกิดขึ้นตลาดเป็นแนวโน้มขาลงหรือ downtrend มาก่อนจากนั้นก็มีแท่งเทียนขาขึ้นที่สามารถ “กลืนกิน” (engulf) แท่งเทียนขาลงสีดำก่อนหน้าได้สำเร็จ แท่งเทียนรูปนี้บอกกับเราว่าแรงของขาขึ้นสามารถเอาชนะแรงของขาลงได้แล้ว...

Reverse Candle Stick II

Stars คือแท่งเทียนที่มีขนาด Body ของแท่งเล็ก (Spinning Tops) ซึ่งตัว Star จะเกิดขึ้นเมื่อมีแท่งเทียนขนาดเล็กเปิดละปิดแท่งในบริเวณที่ไม่ได้อยู่ในระยะของ Body ของแท่งก่อนหน้า ตราบเท่าที่ Body ของแท่ง Star ไม่เข้าไปเลื่อมล้ำ Body ของแท่งเทียนแท่งก่อนหน้า ผู้เทรดสามารถพิจารณาแท่งเทียนนั้นได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็น Star ทั้งหมด สีของแท่งเทียนที่เป็นแท่ง Star ไม่มีนัยสำคัญอันใด สามารถเป็นสีอะไรก็ได้ หากแท่งที่เป็น...

Tweezers

Tweezers     เป็นรูปแบบของแท่งเทียนที่ประกอบไปด้วยแท่งเทียน 2 แท่งที่มีจุดสูงสุด (High) และจุดต่ำสุดของแท่งเทียน (Low) เท่ากัน ในตลาดขาขึ้นผู้เทรดมองเพียงแค่การเท่ากันระหว่าง High ของทั้ง 2 แท่งซึ่งเราจะเรียก Tweezers ในตลาดขาขึ้นว่า "Tweezers Tops" ในตลาดขาลงผู้เทรดมองเพียง Low ของทั้งสองแท่งให้เท่ากันเรียกว่า "Tweezers Bottoms" Tweezers สามารถเทียบได้จากทั้ง ไส้ของแท่งเทียน (Shadow) หรือ Body...

Inside bar VS Outside bar

Inside bar VS Outside bar   Inside bar คือ รูปแบบหนึ่งของ Price action  ถ้าจะแปลกันตามตัว ก็คือ “บาร์ที่อยู่ในบาร์ “  อันนี้เราเอาเป็นหลักในการจำค่ะ  ซึ่งในที่นี้เราหมายถึงแท่งเทียน บอกแบบนี้อาจจะนึกภาพกันไม่ออก อาจคิดว่ามันยาก  แต่จริงๆแล้วไม่ยากค่ะ เรามาดูลักษณะทางกายภาพของเจ้า Inside bar กันเลยนะคะว่าหน้าตาเป็นแบบไหน   กฎของการเป็น Inside Bar 1. ไม่จำกัดสีว่าจะเป็น Bull หรือ Bear candle 2....

Evening Star

  Evening Star ลักษณะ: มีแท่งเทียนสีเขียว ที่ตามมาด้วยแท่งเทียนที่มีตัวเทียนขนาดเล็กโดยจะเป็นสีดำหรือขาวก็ได้ กระโดดสูงขึ้นห่างไปจนเป็นช่องว่าง และมีแท่งเทียนสีแดงเกิดขึ้น ตามต่ำลงมาจนเป็นช่องว่างเหมือนกัน โดยราคาปิดของแท่งเทียนสีแดงแท่งที่ 3 นี้ จะอยู่ภายในขอบเขตตัวเทียนของแท่งเทียนสีเขียววันแรก ความหมาย: บอกแนวโน้มหุ้นที่ขึ้นมาจะเปลี่ยนเป็นลง   เงื่อนไขการเป็น Evening Star Pattern แท่งเทียนประกอบด้วย 3 แท่ง โดยที่แท่งแรก เป็นแท่งขาขึ้น แท่งที่ 2 เป็นขาขึ้นหรือลงก็ได้โดยจะมีลักษณะคล้าย Hammer และแท่งที่...

Morning Star Pattern

  Morning Star Pattern ลักษณะ: ตรงข้ามกับ Evening Star โดยที่เกิดตอนตลาดขาลง กล่าวคือประกอบด้วยแท่งเทียน 3 แท่ง แท่งแรกเป็นแท่งเทียนสีแดงขนาดใหญ่ตามมาด้วย แท่งเทียนสีเขียวเป็นช่องว่าง และตามมาด้วยแท่งเทียนสีเขียวเป็นช่องว่างและมีราคาปิดอยู่ ภายในขอบเขตของตัวเทียนแท่งแรก ความหมาย: บอกว่าตลาดหุ้นจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขึ้น   เงื่อนไขการเป็น Morning Star Pattern เงื่อนไขการเป็น Morning star pattern แท่งเทียนประกอบด้วย 3 แท่ง โดยที่แท่งแรก เป็นแท่งขาลง...

Bearish Harami

  Bearish Harami รูปแบบแท่งเทียนก็เหมือนคนท้อง เช่นเดียวกันกับ Harami ขาขึ้น  จะประกอบด้วยแท่งเทียนในแท่งเเรก(สีเขียว)ที่ยาวกว่าแท่งเทียนในแท่งที่สอง(สีแดง)   ปัจจัยสำคัญคือสัดส่วนของแท่งเทียนทั้งสองต่างกันมาก จึงยังไม่สามารถยืนยันการกลับทิศทางของหุ้นหรือค่าเงินได้ ดังนั้นจึงต้องรอการยืนยันจากแท่งเทียนในแท่งที่สาม ในการยืนยันการกลับทิศทางของค่าเงินหรือหุ้นที่ชัดเจน ดังนั้นแท่งเทียนตัวที่สามจะต้องเป็นสีเเดง และอาจมีราคาเปิดแบบกระโดดจากแท่งเดิม(สีเเดง) มาอยู่ในราคาปิดของแท่งสีเเดงตัวที่สาม ในราคาที่สูงขึ้นไปมากๆ   เงื่อนไขการเป็น Bearish Harami    เงื่อนไขการเป็น Bearish Harami  เทรนเป็นแนวโน้มขึ้นมาก่อน เนื้อเทียนแท่งขาลงจะต้องเล็กกว่าแท่งขาชึ้น 1/3 หรือ 4 บางครั้งอาจเป็น Hammer ก็ได้ ถือว่าเป็นสัดส่วนของ Harami ...

Bullish Harami

Bullish Harami รูปแบบแท่งเทียนจะเหมือนคนท้อง ซึ่งมาจากคำว่า “Harami” เป็นภาษาญี่ปุ่นที่ใช้เรียกคนท้อง จะประกอบด้วยแท่งเทียนในขาลงแท่งเเรก(สีแดง)ที่ยาวกว่า ตามมาด้วยแท่งเที่ยนถัดไปแท่งที่สอง(ล่าสุด)ที่สั้นกว่า(สีเขียว)   ปัจจัยสำคัญคือสัดส่วนของแท่งเทียนทั้งสองต่างกันมาก จึงยังไม่สามารถยืนยันการกลับทิศทางของหุ้นหรือค่าเงินได้ ดังนั้นจึงต้องรอการยืนยันจากแท่งเทียนถัดไปในวันที่สาม ในการยืนยันการกลับทิศทางของค่าเงินหรือหุ้นที่ชัดเจนคือ แท่งเทียนตัวที่สามจะต้องเป็นสีเขียว และอาจมีราคาเปิดแบบกระโดดจากแท่งเดิม(สีเขียว) มาอยู่ในราคาปิดของแท่งสีเขียวตัวที่สาม ในราคาที่สูงขึ้นไปมากๆ เงื่อนไขการเป็น Bullish Harami เงื่อนไขการเป็น Bullish Harami เทรนเป็นแนวโน้มขาลงมาก่อน เนื้อเทียนแท่งขาขึ้นจะต้องเล็กกว่าแท่งขาลง 1/3 หรือ...

Bearish Engulfing

Bearish engulfing กรณีตรงกันข้ามกับ Bullish Engulfing  คือเกิดแท่งเทียนสีแดงขึ้น โดยมีลักษณะครอบงำกลืนกินแท่งเดิมที่เป็นสีเขียว ส่วนรูปแบบของ Bearish engulfing ที่ดีที่สุดก็เช่นกันคือ แท่งเดิม(สีเขียว)ควรจะสั้นๆ เพื่อความแม่นยำขึ้นควรรอดูความหนาแน่นในการขายของแท่งเทียนในอีกสอง- สามแท่งถัดไป ความหมายก็คือ บอกเริ่มมีแรงขายเข้ามาในจำมาก ตอนนี้ขาลงสามรถชนะขาขึ้นได้แล้ว มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เงื่อนไขการเป็น Bearish Engulfing  เทรนเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาก่อน เนื้อเทียนแท่งขาลงจะต้องกลืนกินแท่งก่อนหน้า ควรเกิดในแนวต้านที่แข็งแรง การเทรดควรรอ แท่งสัญญานขาขึ้น Confirm อีกครั้งหนึ่ง การเข้าออเดอร์จาก Bearish Engulfing    การเข้าออเดอร์จาก Bearish Engulfing  นั้น...

Bullish Engulfing

Bullish Engulfing  เป็นรูปแบบที่มีแท่งเทียนแท่งที่สอง(แท่งสีเขียวขวามือ) มีขนาด body (ตัวแท่ง) ยาวกว่า body ตัวแรก (แท่งสีแดง) ตามความหมายของ engulfing คือการกลืนกิน หรือห้อมล้อมครอบงำ ในการพิจารณานั้นจะไม่เกี่ยวกับไส้เทียน (Shadow) ลักษณะของ Engulfing ที่ดีสุดคือ แท่งตัวแรก(สีแดง)ควรจะเล็กสั้นๆ ส่วนแท่งที่สอง(สีเขียน) ควรจะยาวๆ และเพื่อความมั่นใจอาจจะรอยืนยันแท่งที่สอง-สาม (สีเขียว) ในแท่งถัดไป โดยแท่งต้องยาวขึ้น และมีแรงซื้อหนาแน่นเพิ่มขึ้น ความหมายก็คือ...

Advertise Box

- Advertisement -

แนะนำโบรกเกอร์

มากกว่า

    ระบบเทรดที่น่าสนใจ