Descending Channel

ลักษณะพฤติกรรมของ Descending Channel     พฤติกรรมของรูปแบบกราฟ Descending Channel เป็นรูปแบบตรงข้ามกับ Ascending Channel เป็นรูปแบบของเทรนขาลงที่กำลังจะลงต่อเนื่องมักเป็นรูปแบบการพักตัวแบบ Flag ในกรอบ Channel ของ Major Trend หากจะวาดเทรนไลนก็ต้องในระดับ Time Frame สูงๆ โดยที่รูปแบบพฤติกรรมราคานี้   จะมีการลดระดับ Higher และ Higher...

Ascending Channel

ลักษณะพฤติกรรมของ Ascending Channel     พฤติกรรมของรูปแบบกราฟ Ascending Channel เป็นรูปแบบตรงข้ามกับ Descending Channel เป็นรูปแบบของเทรนขาขึ้นที่กำลังจะขึ้นต่อเนื่องมักเป็นรูปแบบการพักตัวแบบ Flag ในกรอบ Channel ของ Major Trend หากจะวาดเทรนไลนก็ต้องในระดับ Time Frame สูงๆ โดยที่รูปแบบพฤติกรรมราคานี้   จะมีการลดระดับ Higher และ Higher...

Bear Flag

ลักษณะพฤติกรรมของ Bear Flag พฤติกรรมของรูปแบบกราฟ Bear Flag หรือ Bearish Flag นั้นมักเกิดขึ้น  ในเทรนขาลงเท่านั้น เป็นรูปแบบของกราฟที่มีการเคลื่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยจะพักตัวเตรียมการเพื่อลงต่อโดยจะใช้ช่วงระยะเวลา 2/3 ของการเทขายมาทั้งหมด กราฟลักษณะนี้ มักจะเกิดขึ้นเร็วภายใน 1-2 วัน จะถึงเป้าหมายด้วยระยะที่เท่ากัน  ตัวอย่างเช่น จากรูปภาพด้านบน ราคาเทขายตั้งแต่วันจันทร์ วันอังคาร เกิดรูปแบบ...

Bull Flag

  ลักษณะพฤติกรรมของ Bull Flag พฤติกรรมของรูปแบบกราฟ Bull Flag นั้นเกิดขึ้นในเทรนขาขึ้นเท่านั้น เป็นรูปแบบของกราฟที่มีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่อง โดยจะพักตัวเพียงช่วงระยะเวลา 2/3 ของการขึ้นมาทั้งหมด กราฟลักษณะนี้ มักจะเกิดขึ้นเร็วภายใน 1-2 วัน จะถึงเป้าหมายด้วยระยะที่เท่ากัน  ตัวอย่างเช่น จากรูปภาพด้านบน ราคาสวิงแรงเริ่มวันจันทร์ วันอังคาร เกิดรูปแบบ Bull Flag แล้ววันพุธกราฟก็จะไปต่อให้ถึงเป้าหมาย โดยมีระยะเป้าหมายการวิ่งเท่ากับ...

Rising Wedge

  ลักษณะพฤติกรรมของ Rising Wedge พฤติกรรมของรูปแบบกราฟ Rising Wedge เป็นรูปแบบตรงข้ามกับ Falling Wedge เป็นรูปแบบของเทรนขาขึ้นที่กำลังจะเปลี่ยนเทรนเป็นเทรนขาลง โดยที่รูปแบบพฤติกรรมราคานี้   จะมีการบีบอัดตัวกันไปเรื่อยๆ โดยถ้าสังเกต จะมีลักษณะ การเกิดจุดต่ำสุดและสูงสุดต่ำสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ระยะห่างนั้นแทบไม่ห่างกัน ถ้าเปรียบเปรยให้เป็นภาพก็จะมีลักษณะคล้าย ลิ่ม   วิธีเทรดกับรูปแบบกราฟ Rising Wedge     องค์ประกอบของรูปแบบ Rising Wedge กราฟเป็นเทรนขาขึ้นมาก่อน มีการเกิด จุดสูงสุดต่ำสุด...

Falling Wedge

ลักษณะพฤติกรรมของ Falling Wedge   พฤติกรรมของรูปแบบกราฟ Falling Wedge เป็นรูปแบบตรงข้ามกับ Rising Wedge เป็นรูปแบบของเทรนขาลงที่กำลังจะเปลี่ยนเทรนเป็นเทรนขาขึ้น โดยที่รูปแบบพฤติกรรมราคานี้   จะมีการบีบอัดตัวกันไปเรื่อยๆ โดยถ้าสังเกต จะมีลักษณะ การเกิดจุดต่ำสุดและสูงสุดต่ำลงเรื่อยๆ แต่ระยะห่างนั้นแทบไม่ห่างกัน ถ้าเปรียบเปรยให้เป็นภาพก็จะมีลักษณะคล้าย ลิ่ม วิธีเทรดกับรูปแบบกราฟ Falling Wedge องค์ประกอบของรูปแบบ Falling Wedge กราฟเป็นเทรนขาลงมาก่อน มีการเกิด จุดสูงสุดต่ำสุด...

Triple Bottom

ลักษณะพฤติกรรมของ Triple Bottom   พฤติกรรมของ Triple Bottom นั้นเป็นลักษณะเช่นเดียวกันกับ Double Bottom เกือบทุกประการ ถ้าลำดับเหตุการณ์ก็คือ กราฟจะเป็นในลักษณะเทรนขาลงมาก่อนจนมาเจอแนวรับที่สำคัญและไม่สามารถผ่านได้ ก่อนที่จะเป็น Triple Bottom กราฟจะฟอร์มตัวเป็น Double Bottm ก่อน แล้วก็จะทำทีท่าว่าจะทะลุเพื่อกลับตัวแต่แล้วก็เด้งกลับลงไปอีกรอบ ทำให้สร้างจุดต่ำสุดถึง 3 ครั้ง บริเวณเดียวกัน ซึ่งบริเวณดังกล่าว...

Triple Top

ลักษณะพฤติกรรมของ Triple Top พฤติกรรมของ Triple Top นั้นเป็นลักษณะเช่นเดียวกันกับ Double Top เกือบทุกประการ ถ้าลำดับเหตุการณ์ก็คือ กราฟจะเป็นในลักษณะเทรนขาขึ้นมาก่อนจนมาเจอแนวต้านที่สำคัญและไม่สามารถผ่านได้ ก่อนที่จะเป็น Triple Top กราฟจะฟอร์มตัวเป็น Double Top ก่อน แล้วก็จะทำทีท่าว่าจะร่วงเพื่อกลับตัวแต่แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปอีกรอบ ทำให้สร้างจุดสูงสุดถึง 3 ครั้ง บริเวณเดียวกัน ซึ่งบริเวณดังกล่าว...

Double Bottom

ลักษณะพฤติกรรมของ Double Bottom (W) Double Bottom ถือเป็นอีกรูปแบบกลับตัวที่ตรงข้ามกับกับ Double Top มักเกิดขึ้นบ่อยเช่นกัน ลักษณะของ Double Bottom มักเกิดขึ้นในกราฟ  เทรนขาลง มักเกิดขึ้นบ่อย ณ บริเวณแนวรับที่แข็งแกร่ง โดยสังเกตลักษณะกราฟจะวิ่งขึ้นลงไปชนแนวรับแล้ว แล้วกลับขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีกครั้ง กราฟอาจไม่ถึง หรืออาจทะลุไปสักเล็กน้อยโดยที่ช่วงจุดต่ำสุดจนถึงช่วง Neckline กราฟมักจะสร้างกรอบเป็นลักษณะ Rectangle...

Double Top

ลักษณะพฤติกรรมของ Double Top Double Top ถือเป็นรูปแบบกลับตัวที่ส่วนตัวแล้วผู้เขียนคิดว่าเกิดขึ้นบ่อยมากที่สุดในตลาดหุ้น ลักษณะของ Double Top มักเกิดขึ้นในกราฟเทรน  ขาขึ้น โดยกราฟลักษณะนี้มากเกิดขึ้นบ่อย ณ บริเวณแนวต้านที่แข็งแกร่ง กราฟจะวิ่งขึ้นชนแนวต้าน 1 ครั้ง แล้วจะแล้วกลับขึ้นไปอีกครั้งเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งนี้นั้นกราฟอาจไม่ถึง หรืออาจทะลุไปสักเล็กน้อยโดยที่ช่วงจุดสูงสุดจนถึงช่วง Neckline กราฟมักจะสร้างกรอบเป็นลักษณะ Rectangle หรือกรอบการวิ่งของตัวเอง...

Advertise Box

- Advertisement -

แนะนำโบรกเกอร์

มากกว่า

    ระบบเทรดที่น่าสนใจ