เทรดสั้นด้วย Stochastic Oscillator ทามเฟรม 1 นาที

0
288

เทรดสั้นด้วย Stochastic Oscillator ทามเฟรม 1 นาที

ในที่นี้ใช้ Indicator 2 ตัวคือ

Fisher เป็นพวก Histogram จะใช้พวก MACD มาแทนก็ได้ และ อีกตัวคือ Stochastic Oscillator

กฏของการ Buy

  1. ให้ Histogram (MACD,Fisher) อยู่ Zone สีเขียว เหนือ Zero line (O)   .
  2. ให้ Stochastic อยู่ในระดับ Zone   20%
  3. เมื่อราคาได้อยู่ใน เงื่อนไขทั้งข้อที่ 1 และ 2 ให้ทำการเปิด BUY
  4. วาง Stop Loss ให้อยู่ใต้ Swing Low ล่าสุด ประมาณ 100 pips
  5. เก็บกำไร 100 Pips หรือมากกว่านั้น

กฏของการ Sell

  1. ให้ Histogram (MACD,Fisher) อยู่ Zone สีเขียว เหนือ Zero line (O)   .
  2. ให้ Stochastic อยู่ในระดับ Zone   80%
  3. เมื่อราคาได้อยู่ใน เงื่อนไขทั้งข้อที่ 1 และ 2 ให้ทำการเปิด Sell
  4. วาง Stop Loss ให้อยู่ใต้ Swing High ล่าสุด ประมาณ 100 pips
  5. เก็บกำไร 100 Pips หรือมากกว่านั้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here