ปัจจัยที่มีต่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

0
433

eywwb5wu57mynkouxxyiury5irultflfjtkbaqsycxtwq8hb4qmcan-copy

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินมีอะไรบ้าง?

ตลาด Forex นั้นก็ไม่แตกต่างจากตลาดอื่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เกิดจากอุปสงค์และอุปทานเหมือนกัน

  • ถ้ามีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ราคาจะสูงขึ้น
  • ถ้ามีผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อ ราคาจะต่ำลง

ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อาทิ เช่น

  • ผลการดำเนินการทางเศรษฐกิจของประเทศ
  • นโยบายของธนาคารกลาง
  • การปรับอัตราดอกเบี้ย
  • งบการค้าระหว่างประเทศ การนำเข้าและการส่งออก
  • ปัจจัยทางการเมือง เช่น การเลือกตั้ง การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง
  • ความเชื่อมั่นของตลาด ความคาดหวังและข่าวลือ
  • การก่อการร้าย , ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here